Hương sạch Lư Đồng tham gia triển lãm văn hoá phẩm phật giáo – Vesak 2019